ОЦЕЖ ТАЯ КРІНИЧЕНЬКА ЩО ГОЛУБ КУПАВСЕ / ОЦЕЖ ТАЯ ДЕВЧІНАНКА ЩО Я ЖЕНІХАВ / СЯ // \\

 ОЦЕЖ ТАЯ КРІНИЧЕНЬКА ЩО ГОЛУБ КУПАВСЕ

Місце і час виготовлення: Чернігівська обл., Сосницький р-н, с. Чорнотичі, перша пол. 20 ст.

Джерело: Зайченко В. Сюжетні вишивки на рушниках / В. Зайченко // Родовід. – 1997. – № 2 (16). – С. 89 – 92.

Вербальна структура

ОЦЕЖ ТАЯ КРІНИЧЕНЬКА ЩО ГОЛУБ КУПАВСЕ / ОЦЕЖ ТАЯ ДЕВЧІНАНКА ЩО Я ЖЕНІХАВ / СЯ // \\

Інваріант:

Формули:

1. Оце ж тая криниченька, що голуб купався, оце ж тая дівчинонька, що я женихався.

Формульні елементи:


Візуальна структура

Інваріант:

Формули:

1. Ч-стоїть (біля криниці, рука нагорі)Ж-іде чи стоїть (біля криниці, з коромислом, кругленька)Л-Ж-стоїть (коромисло, кругла) і Ч-стоїть (рука нагорі)

Формульні елементи:


Аналіз усієї одиниці

Ступінь креолізації:

Теми: