ПРИ СОЛНЦЕ ТЕПЛО // ПРИ МАТЕРИ ДОБРО

 ПРИ СОЛНЦЕ ТЕПЛО

Місце і час виготовлення: Миколаївська обл., поч. 20 ст.

Джерело: Малина В. Народне мистецтво Півдня України. Кінець 19 – початок 20 ст.: На матеріалах Миколаївської, Одеської, Херсонської областей / В. Малина. – Миколаїв: Артіль «Художній крам», 2007. – 448 с. Миколаївська обл., поч. 20 ст.

Вербальна структура

ПРИ СОЛНЦЕ ТЕПЛО // ПРИ МАТЕРИ ДОБРО

Інваріант:

Формули: 1. При солнце тепло – при матери добро.

Формульні елементи:


Візуальна структура

Інваріант:

Формули:

Формульні елементи:


Аналіз усієї одиниці

Ступінь креолізації:

Теми: