СОНЦЕ НИЗЕНЬКО ВЕЧІР БЛИЗЕНЬКО ІДИ Ж ДО МЕНЕ МОЕ СЕРДЕНЬКО // \\

 СОНЦЕ НИЗЕНЬКО ВЕЧІР БЛИЗЕНЬКО ІДИ Ж ДО МЕНЕ МОЕ СЕРДЕНЬКО

Місце і час виготовлення: Миколаївська обл., поч. 20 ст.

Джерело: Малина В. Народне мистецтво Півдня України. Кінець 19 – початок 20 ст.: На матеріалах Миколаївської, Одеської, Херсонської областей / В. Малина. – Миколаїв: Артіль «Художній крам», 2007. – 448 с.

Вербальна структура

СОНЦЕ НИЗЕНЬКО ВЕЧІР БЛИЗЕНЬКО ІДИ Ж ДО МЕНЕ МОЕ СЕРДЕНЬКО // \\

Інваріант:

Формули:

1. Сонце низенько, вечір близенько, іди ж до мене (жду тебе; спішу до тебе), моє серденько (Кобзар).

Формульні елементи:


Візуальна структура

Інваріант:

Формули:

1.Л-сидить Ч (з бандурою) і стоять 3 ЖЛ-Ч-грає сидячи (бандура) і 3 Ж-стоять

Формульні елементи:


Аналіз усієї одиниці

Ступінь креолізації:

Теми:

ПОКАЖЧИК ФОЛЬКЛОРНИХ ФОРМУЛ. ЕПІГРАФІЧНА ВИШИВКА.