ОЙ НА КРИСТИ МОЯ ЛЮБОВ / ПОД КРЕСТОМ МОЯ МОГИЛА // \\

ОЙ НА КРИСТЕ МОЯ ЛЮБОВ

Місце і час виготовлення: Черкаська обл., Чигиринський р-н, перша пол. 20 ст.

Джерело: Зелена О. Сюжетна вишивка на вишитих рушниках Чигиринщини (на осонові фондових матеріалів НІКЗ «Чигирин» / О. Зелена // Залізнякові читання. Збірник статей учасників Четвертої наукової краєзнавчої конференції «Залізнякові читання» / за ред. Н. Лавріненка. – Черкаси, видавництво Ю. Чабаненко, 2012. – 310 с. – С. 157 – 161. – Режим доступу: https://www.academia.edu/11399000/%D0%A7%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%96_%D0%97%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BD%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F.

Вербальна структура

ОЙ НА КРИСТИ МОЯ ЛЮБОВ / ПОД КРЕСТОМ МОЯ МОГИЛА // \\

Інваріант:

Формули: 1. Под крестом моя могила, на кресте моя любовь (Там погибла моя сила, закипела в груди кровь).

Формульні елементи:


Візуальна структура

Інваріант:

Формули:

1. М-хрест (троянди)М-троянди

Формульні елементи:

1.1.Ж-стоїть (біля тину, з протягненими руками)Ж-стоїть (протягнені руки)               1.2.Ч-стоїть (біля тину, протягнена рука)Ч-стоїть (маше)

Аналіз усієї одиниці

Ступінь креолізації:

Теми:

ПОКАЖЧИК ФОЛЬКЛОРНИХ ФОРМУЛ. ЕПІГРАФІЧНА ВИШИВКА.