ОЦЭЖ ТАЯ КРИНЫЧИНЬКА ШО ГОЛУБЪ КУПАВСЯ // …

Вербальна структура

ОЦЭЖ ТАЯ КРИНЫЧИНЬКА ШО ГОЛУБЪ КУПАВСЯ // …

Інваріант:

Формули:

1. Оце та криниченька, що голуб купався, оце та дівчинонька, що я женихався.

Формульні елементи:


Візуальна структура

Інваріант:

Формули:

Формульні елементи:

1.1.Ж-стоїть (коромисло, мала)Ж-стоїть (коромисло, мала)     +    1.2.Ч-стоїть (руки у кишенях)Ч-стоїть (кишені)

Аналіз усієї одиниці

Ступінь креолізації:

Теми: