КОГО ЛЮБЛЮ ТОМУ ДАРЮ // …

 image363

Джерело: Селівачов М.Р. Лексикон української орнаментики (іконографія, номінація, стилістика, типологія). – К. Редакція вісника: «Ант», 2005. – 400 с.

Вербальна структура

КОГО ЛЮБЛЮ ТОМУ ДАРЮ // …

Інваріант:

Формули: 1. Кого люблю – того дарю.

Формульні елементи:

Візуальна структура

Інваріант:

Формули:

Формульні елементи:

Аналіз усієї одиниці

Ступінь креолізації:

Теми:

ПОКАЖЧИК ФОЛЬКЛОРНИХ ФОРМУЛ. ЕПІГРАФІЧНА ВИШИВКА.