ЩИРОЮ РУКОЮ РУШ АНА 1913 А М … // …

 image158

Місце і час виготовлення: Черкаська обл., кін. 19 – поч. 20 ст.

Джерело: Селівачов М.Р. Лексикон української орнаментики (іконографія, номінація, стилістика, типологія). – К. Редакція вісника: «Ант», 2005. – 400 с.

Вербальна структура

ЩИРОЮ РУКОЮ РУШ АНА 1913 А М … // …

Інваріант:

Формули: 1. Щирою рукою рушник вишивала та щастя і долі у Бога благала.

Формульні елементи:


Візуальна структура

Інваріант:

Формули:

Формульні елементи:


Аналіз усієї одиниці

Ступінь креолізації:

Теми: