ДОБРАГО, УТРА // ПАША КУХАРЕНКО

ДОБРАГО УТРАПАША КУХАРЕНКО

Коментар з сайту-джерела: “КП 193 б – Рушник домотканый. 1922г. Даритель Надточий З.А.“.

Джерело: https://www.muzeysvg.ru/item/135-kp-193-b-rushnik-domotkanyj-1922g-daritel-nadtochij-z-a.html.

Вербальна структура

ДОБРАГО, УТРА // ПАША КУХАРЕНКО

Інваріант:

Формули:

1. Доброе утро!

Формульні елементи:


Візуальна структура

Інваріант:

Формули:

1. Л-ідуть 4 Ж (біля криниці)Л-3 (4) Ж-ідуть до криниці

Формульні елементи:


Аналіз усієї одиниці

Ступінь креолізації:

Теми:

ПОКАЖЧИК ФОЛЬКЛОРНИХ ФОРМУЛ. ЕПІГРАФІЧНА ВИШИВКА.