ПРО АВТОРА

Tau7vBfJWXk

Броварець Тетяна Михайлівна – канд. філол. наук, м. н. с. відділу української та зарубіжної фольклористики ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України

29 жовтня 2018 р. – захистила дисертацію “Вербальні тексти у народній вишивці кінця ХІХ – першої половини ХХ ст.: генеза, семантика, прагматика” на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук (10.01.07 – фольклористика).

ПРОФІЛІ НАУКОВЦЯ

1. ORCID науковця.

2. Scopus AuthorID науковця.

3. ResearcherID науковця.

Освіта:

2015 – 2018 рр. – аспірантка відділу української та зарубіжної фольклористики Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського Національної академії наук України.

2013 – 2015 рр. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність “Фольклористика, українська мова та література, іноземна мова” (диплом магістра з відзнакою).

2013 – 2015 рр. – Інститут післядипломної освіти Національного технічного університету “Київський політехнічний інститут”, спеціальність “Правознавство” (диплом бакалавра).

2009 – 2013 рр. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність “Фольклористика, українська мова та література, іноземна мова” (диплом бакалавра з відзнакою).

Додаткові відомості:

13 серпня 2012 р. – 24 серпня 2012 р. – проживання в англійській сім’ї (United Kingdom, Cambridge), навчання на курсах англійської мови в Regent Cambridge (рівень С1 –  Advanced).