Кохання – реалізація теми

 1. image338А ВГОРІ ПТАШКИ ЩЕБЕЧУТЬ / ПАЙДЬОМ КАТЯ В САД ГУЛЯТЬ // \\  (277 АН)
 2. image119А ЦЕЖ МІЙ ГРИЦЬ ІДЕ / ЛЮБОВ // НЕНЬКО! ЯК СЕРДЕНЬКО МОЕ БЕТЬСЯ ПІШОВ МІЙ ГРИЦЬ ДО КИТАЯ МОЖЕ Й НЕ ВЕРНЕТЬСЯ! (92 АН)
 3. ОЦЕ ТАЯ ДИВЧИНОНКА ЩО Я ЗНАВСЯ ДАЙА Я ДИВЧИНОНКА / АП // ОЦЕ ТАЯ ДИВЧИНОНКА ЩО Я ЗНАВСЯ ДАЙ (351 АН)
 4. БУЛО Б ТОБІ ГРЫЦЮ НАС ДВОХ НЕ КОХАТЫ // БУЛО Б ТОБІ ГРЫЦЮ МЕНЕ ОДНУ ЗНАТЫ (113 АН)
 5. БУЛОБ ТОБІ ГРИЦЮ НАС ДВОХ НЕ КОХАТИ // БУЛОБ ТОБІ ГРИЦЮ МЕНЕ ОДНУ ЗНАТИ (111 АН)
 6. БУЛОБ ТОБІ ГРИЦЮБУЛОБ ТОБІ ГРИЦЮ // НАС ДВОХ НЕ ЛЮБИТЬ (357 АН)
 7. БУЛОБ ТОБІ ГРИЦЮ НАС ДВОХ НЕКОХАТИ // БУЛОБ ТОБІ ГРИЦЮ МЕНЕ ОДНУ ЗНАТИ (112 АН)
 8. image407БУЛОБ ТОБІ ГРИЦЮ НАСДВОХ НЕКОХАТИ // БУЛОБ ТОБІ ГРИЦЮ МЕНЕ ОДНУ ЗНАТИ (341 АН)
 9. ГАННУСЮ СЕРЦЕ МОЄ СКАЖИ ЩИРУ ПРАВДУ ЧИ ЛЮБИШ МЕНЕ // \\ (213 АН)
 10. ГАННУСЮ СЕРЦЕ МОЕ СКАЖИ ЩИРУ ПРАВДУ ЧИ ЛЮБИШ МЕНЕГАНУСЮ СЕРЦЕ МОЄ СКАЖИ ЩИРУ ПРАВДУ ЧИ ЛЮБИШ МИНЕ … // … (360 АН)
 11. ГУЛѦЙ МОѦ КРАСАВИЦА Ѧ ВЕЧЕРОМЪ ПРИЛЕЧУ // \\ (285 АН)
 12. image405ДВА СЕРЦА ОДИН ДУХ ЛЮБИ ОДНУ А НЕ ДВУХ // … (339 АН)
 13. ДИВЧЫН МОЯ НАПІЙ КОНЯ С РУБЛЫНОЙ КРЫДИВЧЫН МОЯ НАПІЙ КОНЯ С РУБЛЫНОЙ КРЫ // \\ (358 АН)
 14. ДИВЧЫНО МОЯА НАПІЙ ЖЕ КОНЯ З РУБЛЕНОЙ КРНЫЧКЬ З НОВОГО В // ЯК БУДУ ТВОЯ НАПОЮ КОНЯ З НОВОІ ВІДРА КІН ВОДЕ НІ ПЕІ КОПІТАМІ БЙ (2 АН)
 15. image415ДІВЧИНО МОЯ НАПІЙ МЕНІ КОНЯ. ОЦЕЖ ТАЯ КЕРНИЧЕНЬКА ЩО ГОЛУБ КУПАВСЯ. ОЦЕЖ ТАЯ ДІВЧИНОНЬКА ЩО Я В НІЙ КОХАВСЯ / 1952 РОКУ (347 АН)
 16. image053ДІВЧИНО МОЯ НАПІЙ МИ КОНЯ / ОЦЕЖ ТАЯ КРИНИЧЕНЬКА ЩО ГОЛУБ КУПАВСЯ А ЦЕ ТА ДІВЧИНОНЬКА ЩО Я В НІЙ КОХАВСЯ? (44 АН)
 17. image003ДІВЧИНО МОЯ НАПІЙ МИ КОНЯ // — (3 АН)
 18. ДІВЧИНО МОЯ СІДАЙ НА КОНЯ ТАПОЇДЕМ ВЧИСТЕ ПОЛЕ ДОМОГО ДВОРА // … (64 АН)
 19. ДОБРИЙ ВЕЧІР ДІВЧИНО ДІВЧИНО МОЯ НАПІЙМИ КОНЯ! / ОЦЕЖ ТАЯ КРИНИЧЕНЬКА ЩО ГОЛУБ КУПАВСЯ АЦЕ ТАЯ ДЇВЧИНА ЩОЯ КОХАВ? (266 АН)
 20. ДОБРИЙ ДЕНЬ / ОЦЕЖ ТАЯ КИРНИЧЕНЬКА ЩО Я ВОДУ ПИВ ОЦЕЖ ТАЯ ДІВЧИНОНЬКА (246 АН)
 21. ДОБРИЙ ДЕНЬ ДОБРОГО ЗДОРОВЛЯ ОЦЕЖ ТАЯ КИНИЧИНЬКА ШО ГОЛУБ КУПАВСЯ ОЦЕЖ ТАЯ ДІВЧИНОНЬКА ЩО Я В НІЙ КОХАВСЯ // … (6 АН)
 22. ЕСЛИ ЛЮБИШЬ ДУНЯША СКАЖИ / А НЕ ЛЮБИШЬ ДУША ОТКАЖИ // … (256 АН)
 23. image130И ЦЕ ТА ХАТЫНА ДЕ ЖЫВЕ ДИВЧЬНАК // \\ (110 П)
 24. КОЛИ ЛЮБИШ ЛЮБИ ДУЖЕ А НЕ ЛЮБИШ ТА НЕ ЖАРТУЙ ЖЕ СА МНОЮ А НЕ ХОЧЕШ ДАК // МОЛОДЕЦ КАНЯ ПОИЛ КРАСНОЙ ДЕВКИ ПРИВОДИЛ ЗДРАСТУЙ ДЕВАЧКА МАЯ (56 АН)
 25. КОЛО БРОДУ БРОДУ БРАЛА ДИВКА ВОДУ / КУКУШКИ 1915 // МОЛОДЕЦЪ КОНѦ ПОИЛЪ КЪ КРАСНОЙ ДѢВКѢ ПРИВОДИЛЪ / ЛАСТОЧКИ 1915 (250 АН)
 26. КОЛЫ ЛЮБЫШ ЛЮБЫ ДУЖЕ // А НЫ ЛЮБЫШ НЫ ЖАРТУЙ ЖЕ (215 АН)
 27. image345КОРАБЕЛЬ ПЛИВЕ АЖ ВОДА РИВЕ МИЛА СИДИТЬ ЯК СВІЧА ГОРИТЬ // ЦЯ ХАТА НАД РІКОЮ СТОЯЛА А В ТІЙ ХАТІ ДІВЧИНА ВИРОСТАЛА (283 АН)
 28. image030КОХАЙТЕСЯ ЧОРНОБРИВИ ТА // Й НЕ З МОСКАЛАМИ БО МОСКАЛ (29 О)
 29. КОХАЙТЕСЯ ЧОРНОБРИВІ ТА Й НЕ З МОСКАЛЯМИ БО МАСКАЛІ ЧУЖИ ЛЮДЕ СМІЮЦЕ НАД ВАМИ // ПОЦИЛУЙ ТИ МЕНЕ НА ПРОЩАНЬЕ БО ТИ ИДЕШ В ПОЛТАВЩИНУ МЕНЕ СПОКИДАЇШ КАТЕРИНА (81 АН)
 30. КОХАЙТТИСҌ ЧОРНІ БРОВИ ТА А НЕ З МОСКАЛЯМҌ 1931 ГОДА // КОХАЙТТИСҌ ЧОРНІ БРОВИ ТА А НЕ З МОСКАЛЯМҌ 1941 ГОДА (80 АН)
 31. КОХАННЯ // \\ (242 АН)
 32. ЛУГОМ ИДУ КОНЯ ВЕДУ РОЗВИВАЙСЯ ЛУЖЕ СВАТАЙ МЕНЕ КОЗАЧЕНЬКО ЛЮБЛЮ ТЕБЕ ДУЖЕ. ОЙ ХОЧ // СВАТАЙ ХОЧ НЕ СВАТАЙ ТІЛЬКИ НЕ ЦУРАЙСЯ ЩОБ ТА СЛАВА НЕ ПРОПАЛА ЩО ТИ ЗАЛИЦЯВСЯ ШИЛА ОЛЯ (60 АН)
 33. МОЛОДЕЦ КОНѦ ПОИЛ КРАСНОЙА СѦ ДЕВИЦЫ ПРИВОДИЛ ПОЛѦ // … (57 АН)
 34. image411МОЛОДЕЦЪ КОНЯ ПОИЛЪ КРАСНОЙ ДЕВКИ ГОВОРИЛЪ КВЕРЕЮШКИ ПРИВЯЗАЛ КРАСНОЙ ДЕВКИ ПРИКАЗАЛЪ // — (345 АН)
 35. МОЛОДЕЦЪ КОНЯ ПОИЛЪ КЪ КРАСНОЙ ДҌВКҌ ПРИВОДИЛЪ // У НАШИХЪ У ВОРОТЪ ВСЕГДА ДҌВОКЪ ХОРОВОДЪ (58 АН)
 36. МОЛОДЕЦЪ КОНѦ ПОИЛЪ КЪ КРАСНОЙ ДѢВКЕ … ПРИВОДИЛЪ 10 С ІЧНЯ / ПЛѦШИ ВАРЮШКА НА МОЕЙ ПИРУШКЕ // … (252 АН)
 37. МОЛОДЕЦЪ КОНѦ ПОИЛЪ, КЪ ВОРОТИКАМЪ ПРИВОДИЛЪ, А К ВѢРЮШКЕ ПРИВѦЗАЛЪ КЪ КРАСНОЙ ДѢВКЕ ПРИБѢЖАЛЪ / М К // \\ (59 АН)
 38. i+mage017МОЯ ХАТОЧКА БІЛЕНЬКА КРАЙ ХАТІ ТОПОЛІ // ТУТ ЗО МНОЮ КОЗАЧЕНЬКО РОЗМОВЛЯВ ДОВОЛІ (14 П)
 39. НАТАЛКА ПОЛТАВКА ОЦЕЖЪ ТАЯ КРЫНЫЧЫНКА ЩО ГОЛУБ КУПАВСЯ ЧАРУ // НАТАЛКА ПОЛТАВКА ОЦЕЖЪ ТАЯ КРЫНЫЧЫНКА ЩО ГОЛУБ КУПАВСЯ КОНЯ ХИН (258 АН)
 40. НЕСУ ВОДУ ПО ГОРОДУ КОРОМИСЕЛ ГНЕТЬСЯ СКАЖИ // МОЯ РИДНА МАТИ ЧИ ПЕТРУСЬ ВЕРНЕТСЯ НЕ ВЕР (38 АН)
 41. НЫ САМ Я ИДУ КОНЯ ВЫДУ РАЗВЫВАЙСЯ ЛУЖЫ СВАТ / ОЦЭЖЪ ТАЯ КРЫНЫЧЫНЬКА ЩО ГОЛУБ КУПАВСЯ // … (51 АН)
 42. ОЙ КОХАЙТЕСЯ ЧОРНОБОРВІ ТА НЕ З МОСКАЛЯМИОЙ КОХАЙТЕСЯ ЧОРНОБРОВІ ТА НЕ З МОСКАЛЯМИ! // \\ (332 АН)
 43. ОЦЕ Ж ТАЯ ДІВЧИНОНЬКА, ЩО З НЕЮ КОХАВСЯ // … (4 АН)
 44. ОЦЕ Ж ТАЯ ДІВЧИНОНЬКА, ЩО Я ЖЕНИХАВСЯ // … (306 АН)
 45. image396ОЦЕ Ж ТАЯ КРИНИЧЕНЬКА ДЕ ГОЛУБ КУПАВСЯ // ОЦЕ Ж ТАЯ ДІВЧИНОНЬКА ЩО З НЕЮ КОХАВСЯ (328 АН)
 46. ОЦЕ Ж ТАЯ КРИНИЧЕНЬКА ЩО ГОЛУБ КУПАВСЯ ОЦЕ Ж ТАЯ ДІВЧИНОНЬКА ЩО Я ЖЕНИХАВСЯОЦЕ Ж ТАЯ КРИНИЧЕНЬКА, ЩО ГОЛУБ КУПАВСЯ // ОЦЕ Ж ТАЯ ДІВЧИНОНЬКА, ЩО Я ЖЕНИХАВСЯ (373 АН)
 47. ОЦЕ Ж ТАЯ КРИНИЧЕНЬКА ЩО ГОЛУБ КУПАВСЯ ОЦЕ Ж ТАЯ ДИВЧИ // НАНЬКА ЩО Я ЗАЛИЦЯВСЕ НЕСМЕЯВСЕ ШИЛА ГАЛКОВСЬКА УЛЯНА (31 АН)
 48. ОЦЕ Ж ТАЯ КРИНИЧИНЬКА ЩО ГОЛУБ КУПАВСЯ // ОЦЕ Ж ТАЯ ДІВЧИНОНЬКА ЩО Я ЖЕНИХАВСЯ (24 АН)
 49. ОЦЕ Ж ТАЯ КРИНИЧИНЬКА ЩО ГОЛУБ КУПАВСЯ // ОЦЕ Ж ТАЯ ДІВЧИНОНЬКА ЩО Я УЛЮБЛЯВСЯ (53 АН)
 50. ОЦЕ Ж ТАЯ ХАТИНОЧКА, ОЦЕ Ж ТІ ТОПОЛІ / ТУТ ЗО МНОЮ КОЗАЧЕНЬКО РОЗМОВЛЯВ ДОВОЛІ // … (13 П)
 51. ОЦЕ ЖЪ ТАЯ КРЫНЫЧЫНЬКА ЩО ГОЛУБ КУПАВСЯ // ОЦЕ ЖЪ ТАЯ ДИВЧЫНОНЬКА ЩО Я ЖЕНИХАВСЯ (290 АН)
 52. ОЦЕ ТА КРЫНЫЦА // ЩО ГОЛУБ КУПАВСЬ (26 Ф)
 53. ОЦЕ ТАЯ ДИВЧИНОНЬКА ЩО Я ЖИНИХАВСЯОЦЕ ТАЯ ДИВЧИНОНЬКА ЩО Я ЖИНИХАВСЯ // … (367 АН)
 54. ОЦЕ ТАЯ КРИНИЧЕНЬКА ЩО ГОЛУБ КУПАВСЯ 1929 // ОЦЕ ТАЯ ДІВЧИНОНЬКА ЩО Я ЖИНИХАВСЯ 1929 (28 АН)
 55. ОЦЕ·ЖЪ ТАЯ КРІНЫЧЕНКА ЩО ГОЛУБЬ КУПАВСЯ // ОЦЕ·ЖЪ ТАЯ ДІВЧЫНАНЬКА ЩО Я УЛЮБЛЯВСЯ 1940 Р. (323 АН)
 56. ОЦЕЖ ТА КРЫНЫЧЕНЬКА ЩО ГОЛУБ КУПАВСЯ УТА ДІВЧИНОНЬКА ЩО Я ЖИНИХАВСЯ // \\ (30 АН)
 57. image416ОЦЕЖ ТАЯ КЕРНИЧЕНЬКА ЩО ГОЛУБ КУПАВСЯ ОЦЕ ТАЯ ДЇВЧИНОНЬКА ЩО Я В НЇЙ КОХАВ / ВХ // … (348 АН)
 58. ОЦЕЖ ТАЯ КИРНИЧЕНЬКА ЩО ГОЛУБ КУПАВСЯ ОЦЕЖ ТАЯ ДЇВЧИНОНЬКА ЩО Я В НІЙ КОХАВСЯ // … (245 АН)
 59. ОЦЕЖ ТАЯ КИРНИЧЕНЬКА, ЩО Я ВОДУ ПИВ. ОЦЕЖ ТАЯ ДЇВЧИНОНЬКА, ЩО Я ЇЙ ЛЮБИВ // … (9 АН)
 60. ОЦЕЖ ТАЯ КИРНЧЕНЬКА ЩО ГОЛУБ КУПАВСЯ ОЦЕЖ ТАЯ ДЇВЧИНОНЬКА ЩО Я В НЇЙ КОХАВСЯ // ,,, (8 АН)
 61. ОЦЕЖ ТАЯ КРЕНИЧЕНЬКА ЩО ОРЕЛ ВОДУ ПИВ ОЦЕЖ ТАЯ ДІВЧИНОНЬКА ЩО КОЗАК ЛЮБИВ // \\ (27 АН)
 62. ОЦЕЖ ТАЯ КРИНЕЧЕНКА ЩО-ГОЛУБ КУПАВСЯ ОЦЕЖ-ТАЯ ДІВЧИНОНЬКА ЩО Я ЛЮБУВАВСЯ // \\ (26 АН)
 63. ОЦЕЖ ТАЯ КРИНИЧЕНКА ШО ГОЛУБ КУПАВСЯ // ОЦЕЖ ТАЯ ДИВЧИНАЧКА ШО Я ЖЕНИХАВСЯ (45 АН)
 64. ОЦЕЖ ТАЯ ДИВЧИНОНКА ШО Я ЖЕНИХАВСЯОЦЕЖ ТАЯ КРИНИЧЕНКА ЩО ГОЛУБ КУПАВСЯ / 1931 // ОЦЕЖ ТАЯ ДИВЧИНОНКА ЩО Я ЖЕНИХАВСЯ / 1931 (354 АН)
 65. ОЦЕЖ ТАЯ КРИНИЧЕНЬКА ЩО ГОЛУБ КУПАВСЯ // ОЦЕЖ ТАЯ ДІВЧИНОНЬКА ЩО З НЕЮ КОХАВСЯ (48 АН)
 66. ОЦЕЖ ТАЯ КРИНИЧЕНЬКА ЩО ГОЛУБ КУПАВСЯ // ОЦЕЖ ТАЯ ДЬЕВЧИНОНЬКА ЩО Я ЖЕНИХАВСЯ (52 АН)
 67. ОЦЕЖ ТАЯ КРИНИЧЕНЬКА ЩО ГОЛУБ КУПАВСЯ ОЦЕЖ ТАЯ ДІВЧИНОНЬКА ЩО З НЕЮ КОХАВСЯ // \\ (47 АН)
 68. ОЦЕЖ ТАЯ КРИНИЧЕНЬКА ЩО ГОЛУБ КУПАВСЯ. ОЦЕЖ ТАЯ ДІВЧИНОНЬКА ЩО З НЕЮ КОХАВСЯ…  // АВЖЕЖ СТОЇ КРИНИЧЕНЬКИ ОРЛИ ВОДУ ПЮТЬ. АВЖЕЖ МОЮ ДІВЧИНОНЬКУ ДО ШЛЮБУ ВЕДУТЬ… (34 АН)
 69. ОЦЕЖ ТАЯ КРИНИЧЕНЬКА ЩО ОРЕЛ ВОДУ ПИВ ОЦЕЖ ТАЯ ДІВЧИНОНЬКА ЩО КОЗАК ЛЮБИВ // \\ (247 АН)
 70. ОЦЕЖ ТАЯ КРИНИЧИНЬКА ЩО ГОЛУБЪ КУПАВСЯ ОЦЕ-Ж ТАЯ ДІВЧИНОНЬКА ЩО Я ЖИНИХАВСЯ // \\ (22 АН)
 71. ОЦЕЖ ТАЯ КРІНИЧЕНЬКА ЩО ГОЛУБ КУПАВСЕОЦЕЖ ТАЯ КРІНИЧЕНЬКА ЩО ГОЛУБ КУПАВСЕ / ОЦЕЖ ТАЯ ДЕВЧІНАНКА ЩО Я ЖЕНІХАВ / СЯ // \\ (389 АН)
 72. ОЦЕЖ ТАЯ ДИВЧЕНОНКА ЩО Я ЖИНИХАВСЯОЦЕЖ ТАЯ КРЫНЫЧЕНЬКА ШО ГОЛУБ КУПАВСА // ОЦЕЖ ТАЯ ДИВЧЕНОНКА ШО Я ЖЫНЫХАВСЯ (353 АН)
 73. ОЦЕЖ ТАЯ КРЫНЫЧЕНЬКА ЩО ГОЛУБ КУПАВСЯ ОЦЕЖ ТАЯ ДІВЧЫНОНЬКА ЩО Я ЖЫНЫХАВСЯОЦЕЖ ТАЯ КРЫНЫЧЕНЬКА ЩО ГОЛУБ КУПАВСЯ ОЦЕЖ ТАЯ ДІВЧЫНОНЬКА ЩО Я ЖЫНЫХАВСЯ // \\ (365 АН)
 74. ОЦЕЖ ТАЯ КРЫНЫЧЕНЬКА ЩО ОРЕЛ ВОДУ ПЫВ / ОЦЕЖ ТАЯ ДИВЧЫНОНЬКА ЩО КОЗАК ЛЮБЫВ // … (49 АН)
 75. ОЦЕЖ ТАЯ КРЫНЫЧИНЬКА ШО ГОЛУБ КУПАВСЯ ОЦЕЖ ТАЯ ДИВЧЫНОНЬКА ЩО Я ЖЫНЫХАВСА // \\ (35 АН)
 76. ОЦЕЖ-ТАЯ-КРИНИЧЕНЬКА ЩО ГОЛУБ КУП-АВ-СЯ ОЦЕЖ-ТАЯ-ДІВЧИНОНЬКА ЩО ЗНЕЮ КОХАВСЯ // ОЦЕЖ-ТАЯ-КРИНИЧЕНКЬА ЩО-ГОЛУБ-КУП-АВ-СЯ ОЦЕЖ-ТАЯ-ДІВЧИНОНЬКА ЩО Я-ЗНЕЮ-КОХАВСЯ (5 АН)
 77. ОЦЕ-ЖЪ ТАЯ КРИНИЧЕНЬКА ЩО ГОЛУБ КУПАВСЯ. ШИЛА. 1937 Р. // ОЦЕ-ЖЪ ТАЯ ДЕВЧИНАЧКА ЩО Я УЛЮБЛЯВСЯ. ПАВЛУСЕНКО. МАРЯ (15 АН)
 78. ОЦЕ-ЖЪ ТАЯ КРІНЬИЧЕНЬКА ЩО ГОЛУБЪ КУПАВСЯ. 1926 ГО // ОЦЕ-ЖЪ ТАЯ ДІВЧЫНАНЬКА ЩО Я УЛЮБЛЯВСЯ. МЕСЯЦА НОЯ (33 АН)
 79. ОЦЕЖЪ ТАЯ КРЫНЫЧЫНК ЩО ГОЛУБЪ КУПАВСКЯ // \\ (223 Ф)
 80. ОЦЕ-ЖЪ ТАЯ КРЫНЫЧЫНЬКА, ЩО ГОЛУБЪ КУПАВСЯ // ОЦЕ-ЖЪ ТАЯ ДИВЧЫНОНЬКА, ЩО Я ЖЫНЫХАВСЯ (13 АН)
 81. ОЦЕ-ЖЪ ТАЯ КРЫНЫЧЫНЬКА, ЩО ГОЛУБЪ КУПАВСЯ // ОЦЕ-ЖЪ ТАЯ ДИВЧЫНОНЬКА, ЩО Я ЖЫНЫХАВСА (14 АН)
 82. ОЦЄЖ ТАЯ КРИНИЧЕНЬКА ЩО ГОЛУБ КУПАВСЯ ОЦЕЖ ТАЯ ДЫВЧИНОНЬКА ЩО Я ЗНЕЮ ЗНАВСЯ // … (20 АН)
 83. ОЦЄЖЪ КРЫНЫЧИНЬКА ЩО ГОЛУБЪ КУПАВСЬ // … (17 АН)
 84. ОЦЄ-ЖЪ ТАЯ КРИНИЧИНЬКА ЩО ГОЛУБЪ КУПАВСЯ ТЕТЯНА СЕМЕНОВНА БОРИСЕНКО // ОЦЕ-ЖЪ ТАЯ ДІВЧИНОНКА ЩО Я ЖИНХАВСЯ ТЕТЯНА СЕМЕНОВНА БОРИСЕНКО (21 АН)
 85. ОЦЄ-ЖЪ ТАЯ КРЫНЫЧЕІНЬКА ЩО ГОЛУПЪ КУПАВСЯ // … (19 АН)
 86. ОЦЭ Ж ТАЯ КРЫНЫЧИНЬКА ЩО ГОЛУБ КУПАВСЯ. Б // ОЦЕ Ж ТАЯ ДИВЧИНОНЬКА ЩО Я ЖЭНИХАВСЯ. В.Л.К. (298 АН)
 87. ОЦЭ ТАЯ КРИНИЧЕН ШО ГОЛУБ КУПАВСЯ // ОЦЭ ТАЯ ДИВЧИНА ШО Я УЛЮБЛЯВС (248 АН)
 88. ОЦЭ ТАЯ КРИНИЧЭНКА ЩО ГОЛУБ КУПАВСЯ ОЦЭ ТАЯ ДІВЧИНОНКА ЩО Я УЛЮБЛЯВСЯ // \\ (11 АН)
 89. ОЦЭЖ ТАЯ КРИНИЦА ШО ГОЛУБ КУПАВСЕ ОЦЭЖ ТАЯ ДИВЧИНА ШО УЛЮБЛАВСЕ // \\  (23 АН)
 90. image401ОЦЭЖ ТАЯ КРИНЫЧИНЬКА ШО ГОЛУБЪ КУПАВСЯ // … (335 АН)
 91. ОЦЭЖ ТАЯ КРЫНЫІНКА Т ЩО ГОЛУБЪ КУПАВСЯ М // ОЦЭЖЪ ТАЯ ДІВЧЫНОНЬКА ЩО Я ЖЫНЫХАВСЯ. НЭСМ (18 АН)
 92. ОЦЭЖ ТАЯ КРЫНЫЧЫНЬКА ЩО ГОЛУБ КУПАВСЯ 1928 Ф Щ ГОДА // ОЦЕЖ ТАЯ ДИВЧЫНОНЬКА ЩО Я ЖЫНЫХАВСЯ 1928 ФЩ ГОДА (1 АН)
 93. ОЦЭЖЪ ТАЯ ДИВЧЫНОНЬКАОЦЭЖЪ ТАЯ ДИВЧЫНОНЬКА // … (372 АН)
 94. ОЦЭ-ЖЬ ТАЯ КРИНИЧИНКА ЩО ГОЛУБ КУПАВСЯ // ОЦЭ-ЖЬ ТАЯ ДІВЧИНОНЬКА ЩО Я ЗАЛИЦАВСЯ (46 АН)
 95. ОЦЭ-ЖЪ ТАЯ КРЫНЫЧЫНЬКА ЩО ГОЛУБ КУПАВСЯ А СТІЄІ КРИНИЧИНЬКИ МІЙ МИЛІЙ ВМИВАВСЯ 1928 р. // \\ (7 АН)
 96. ОЦЭ-ЖЪ ТАЯ КРЫНЫЧЫНЬКА ЩО ГОЛУБ КУПАВСЯ ОЦЭ-ЖЪ ТАЯ ДИВЧЫНОНЬКА ЩО Я ЖИНИХАВСЯ // … (16 АН)
 97. ОЦЭ-ЖЪ ТАЯ КРЫНЫЧЫНЬКА ЩО ГОЛУБЪ КУПАВСЯ / АВДОТИЯ // … (50 АН)
 98. ОЦЭЖЪ ТАЯ КРЫНЫЧЫНЬКА ЩО ГОЛУБЪ КУПАВСЯ // —  (36 АН)
 99. image409ПРЕЛИТАЙ ЖЕ МИЙ КОХАНЫЙ БУДУ ЖДАТЫ УВЕЧ // ДА ГУЛЯЙ МОЯ КРАСАВИЦА Я ВЕЧЕРОМЪ ПРЫЛ (343 АН)
 100. СВІТЕ МІСЯЦЬ І ЗОРЯ НЕСЕ ВОДУ РОЗМОВЛЯ / НЕСУ ВОДУ АЖ ІЗ БРОДУ КОРОМІСИЛ ГНЕЦЯ СКАЖИ МІНІ МІЙ ГОЛУБЕ ЧІ МИЛИЙ ВЕРНЕЦЯ // \\ (37 АН)
 101. ТИ НАТАЛКА ТИ ПАЛТАВКА ПАЛТАВСЬКОГО РОДУ НЕ СТИДИСЯ ШИТ // ОЦЕ ТАЯ КРИНИЦА ШО ГОЛУБ КУПАВСЯ ОЦЕ ТАЯ ДІВЧИНА ШО (32 АН)
 102. ТСС УВСЬ НАРОД СПОКОИНО СПТЬ А Я ДНА НИСПЛЮ ВСЄ ДУМАЮ АК МИЛО / ТА ВСЯ ОЦЕ Ж ТЄЄ ПОЛОТЄНШЄ ШО Я ЦЕ Ж ТАЯ КРИНИЧІНЬКА ШО ГОЛУБ // \\ (29 АН)
 103. ЦЭЖЪ ТАЯ КРЫИНЫЧЫНЬКА ШО ГОЛУБЪ КУПАВСЯ // … (12 АН)

ПОКАЖЧИК ФОЛЬКЛОРНИХ ФОРМУЛ. ЕПІГРАФІЧНА ВИШИВКА.