Любітеся, брати мої, Украйну любіте, і за неї, безталанну, Господа моліте – реалізація формули