ГУЛЯЙТЕ ДІВЧАТА ШАНУЙТЕСЬ ТА ЗАМУЖ ІТИ НЕСПІШІТЬ БО ЗАМУЖЕМ ХУДО БУВАЄ ХОЧ ПЛАЧТЕ ТОДІ ХОЧ ТУЖІТЬ // НЕ ЩО ВЖЕ ТОДІ НЕПОМОЖЕ НЕХТО НЕПОВЕРНЕ НАЗАД / МИНУТЬСЯ ЛІТА МОЛОДІЇ НЕБУДЕШ ТИ ЗНОВ ДІВУВАТЬ

ГУЛЯЙТЕ ДІВЧАТА ШАНУЙТЕСЬ ТА ЗАМУЖ ІТИ НЕСПІШІТЬ

Коментар з сайту-джерела:

Lelechi Vizerunki ( @lelechivizerunki ).6:58 PM Oct 1, 2017#Рушник з Київщини. Яскравий і з когутиками, але напис застерігаючий (внизу). Цікаво, з якої нагоди такий вишивався? #ukrainian #rushnyk #embroidery #authenticГУЛЯЙТЕ ДiВЧАТА ШАНУЙТЕСЬ ТА ЗАМУЖ iТИ НЕСПiШiТЬ БО ЗАМУЖЕМ ХУДО БУВАЕ ХОЧ ПЛАЧТЕ ТОДi ХОЧ ТУЖiТЬ НЕ ЩО ВЖЕ ТОДi НЕПОМОЖЕ НЕХТО НЕПОВЕРНЕ НАЗАД МИНУТЬСЯ ЛiТА МОЛОДiï НЕБУДЕШ ТИ ЗНОВ ДiВУВАТЬ“.

Джерелоhttps://www.pictaram.org/post/BZt19MXHNYu.

Вербальна структура

ГУЛЯЙТЕ ДІВЧАТА ШАНУЙТЕСЬ ТА ЗАМУЖ ІТИ НЕСПІШІТЬ БО ЗАМУЖЕМ ХУДО БУВАЄ ХОЧ ПЛАЧТЕ ТОДІ ХОЧ ТУЖІТЬ // НЕ ЩО ВЖЕ ТОДІ НЕПОМОЖЕ НЕХТО НЕПОВЕРНЕ НАЗАД / МИНУТЬСЯ ЛІТА МОЛОДІЇ НЕБУДЕШ ТИ ЗНОВ ДІВУВАТЬ

Інваріант:

Формули:

Формульні елементи:


Візуальна структура

Інваріант:

Формули:

Формульні елементи:


Аналіз усієї одиниці

Ступінь креолізації:

Теми: