КОГО ЛЮБЛЮ ТОМУ ДАРЮ Е // НЕ ХИТРА МОЯ РАБОТА ДАК

image096image095

Місце і час виготовлення: Одеська обл., кін. 19 – поч. 20 ст.

Джерело: фонди Миколаївського Обласного краєзнавчого музею (Т-1113). Фото зроблені автором 15.07.2014 (м.Миколаїв).

Вербальна структура

КОГО ЛЮБЛЮ ТОМУ ДАРЮ Е // НЕ ХИТРА МОЯ РАБОТА ДАК

Інваріант:

Формули: 1. Кого люблю – того дарю.

2. Не трудна моя робота, вишивать була охота.

Формульні елементи:


Візуальна структура

Інваріант:

Формули:

Формульні елементи:


Аналіз усієї одиниці

Ступінь креолізації:

Теми: