ЛЮБИШЬ ЧАЙ ПИТЬ / \\ // ЛЮБИ ЧАШКИ МЫТЬ / \\

Вербальна структура

ЛЮБИШЬ ЧАЙ ПИТЬ / \\ // ЛЮБИ ЧАШКИ МЫТЬ / \\

Інваріант:

Формули: 1. Любишь чай пить – люби и чашки мыть.

Формульні елементи:


Візуальна структура

Інваріант:

Формули:

Формульні елементи:


Аналіз усієї одиниці

Ступінь креолізації:

Теми: