ЗАБЫТЬ ТИБЯ НИ В СИЛАХ Я // ЛЮБИТЬ ТИБЯ ЕСЬ ЦЕЛЬ МОЯ

Вербальна структура

ЗАБЫТЬ ТИБЯ НИ В СИЛАХ Я // ЛЮБИТЬ ТИБЯ ЕСЬ ЦЕЛЬ МОЯ

Інваріант:

Формули: 1. Любить тебя – есть цель моя, забыть тебя – не в силах я.

Формульні елементи:


Візуальна структура

Інваріант:

Формули:

Формульні елементи:


Аналіз усієї одиниці

Ступінь креолізації:

Теми: