НЫ САМ Я ИДУ КОНЯ ВЫДУ РАЗВЫВАЙСЯ ЛУЖЫ СВАТ / ОЦЭЖЪ ТАЯ КРЫНЫЧЫНЬКА ЩО ГОЛУБ КУПАВСЯ // …

image062

Джерело: Рушникові руни: Матеріали з колекції Юрія Дерев’янка / Текст А. Корнєв [Альбом]. – Х.: Раритети України, 2011. – 20 с.

Вербальна структура

НЫ САМ Я ИДУ КОНЯ ВЫДУ РАЗВЫВАЙСЯ ЛУЖЫ СВАТ / ОЦЭЖЪ ТАЯ КРЫНЫЧЫНЬКА ЩО ГОЛУБ КУПАВСЯ // …

Інваріант:

Формули:

1. Лугом іду, коня веду, розвивайся, луже, сватай мене, козаченьку, люблю тебе дуже.

2. Оце та криниченька, що голуб купався, оце та дівчинонька, що я женихався.

Формульні елементи:


Візуальна структура

Інваріант:

Формули:

1.Л-стоять Ч і Ж (біля тину)Л-Ч-стоїть (маше) і Ж-стоїть (протягнені руки)
2. Л-Ж-стоїть (коромисло, мала) і Ч-грає сидячи (балалайка)Ж-стоїть (коромисло, мала) і Ч-грає сидячи (балалайка)

Формульні елементи:

1.1.Л-стоять Ч і Ж (біля тину)Ч-стоїть (маше) + Ж-стоїть (протягнені руки)
         1.1.1Ж-стоїть (біля тину, з протягненими руками)Ж-стоїть (протягнені руки)  1.1.2.Ч-стоїть (біля тину, протягнена рука)Ч-стоїть (маше)
2.1.Ж-стоїть (коромисло, мала)Ж-стоїть (коромисло, мала)     +     2.2.Ч-сидить (грає на балалайці)Ч-сидить (балалайка)

Аналіз усієї одиниці

Ступінь креолізації:

Теми: