ОТЕЦЪ И МАТЬ / БЕРЕГУТЪ // ДОЧЬ ДО ВЕНЦА / А МУЖЪ ДО КОН

отец и мать берегут доч до венца а муж до кон

Джерело: експозиція Музею народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини (Музей рушника). Фото зроблені автором 02.07.2014 (Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький).

Вербальна структура

ОТЕЦЪ И МАТЬ / БЕРЕГУТЪ // ДОЧЬ ДО ВЕНЦА / А МУЖЪ ДО КОН

Інваріант:

Формули: 1. Родители дочь берегут до венца, а муж жену – до конца.

Формульні елементи:


Візуальна структура

Інваріант:

Формули:

Формульні елементи:


Аналіз усієї одиниці

Ступінь креолізації:

Теми:

ПОКАЖЧИК ФОЛЬКЛОРНИХ ФОРМУЛ. ЕПІГРАФІЧНА ВИШИВКА.