ПЛЭВЭ ЧОВЫН ПЛЭВЭ ПОРЫНАЕ ДОЛІ ШУКАЕ // \\

image235

Місце і час виготовлення: Черкаська обл., друга пол. 20 ст.

Джерело: фонди Національного центру народної культури «Музей Івана Гончара» (КН-20820). Фото зроблені автором 23.04.2014 (м. Київ).

Вербальна структура

ПЛЭВЭ ЧОВЫН ПЛЭВЭ ПОРЫНАЕ ДОЛІ ШУКАЕ // \\

Інваріант:

Формули:

Формульні елементи:


Візуальна структура

Інваріант:

Формули:

1. Л-пливуть на човні Ж і дітиЛ-Ж і діти пливуть на човні

Формульні елементи:


Аналіз усієї одиниці

Ступінь креолізації:

Теми: