БОЯРЫШНИ ВЪ ТЕРЕМѢ ДО ПЕТРА ВЕЛИКАГО // \\

Бояришни в тереме до Петра Великаго (Центр Укр, поч. 20 ст.)

Джерело: фонди Національного центру народної культури «Музей Івана Гончара» (КН-19917). Фото зроблені автором 23.04.2014 (м. Київ).

Вербальна структура

БОЯРЫШНИ ВЪ ТЕРЕМѢ ДО ПЕТРА ВЕЛИКАГО // \\

Інваріант:

Формули:

1. Боярышни в тереме до Петра Великаго.

Формульні елементи:


Візуальна структура

Інваріант:

Формули:

  1. Zh-3-ochikuyitЛ-3Ж-очікують (бояришні)

Формульні елементи:


Аналіз усієї одиниці

Ступінь креолізації:

Теми: