БОЖЕ ЦАРЯ // …

image113

Джерело: Лобачевская О. А. Белорусский народный текстиль: художественные основы, взаимосвязи, новации / О. А. Лобачевская. – Минск: Беларус. навука, 2013. – 527 с.

Вербальна структура

БОЖЕ ЦАРЯ // …

Інваріант:

Формули: 1. Боже, Царя (тебя; меня; нас) храни!

Формульні елементи:


Візуальна структура

Інваріант:

Формули:

Формульні елементи:


Аналіз усієї одиниці

Ступінь креолізації:

Теми:

ПОКАЖЧИК ФОЛЬКЛОРНИХ ФОРМУЛ. ЕПІГРАФІЧНА ВИШИВКА.