ДІВЧИНО МОЯ СІДАЙ НА КОНЯ ТАПОЇДЕМ ВЧИСТЕ ПОЛЕ ДОМОГО ДВОРА // …

image079

Місце і час виготовлення: Чернігівська обл., 30-ті рр. 20 ст.

Джерело: http://www.rodovid.net/ua/towels/.

Вербальна структура

ДІВЧИНО МОЯ СІДАЙ НА КОНЯ ТАПОЇДЕМ ВЧИСТЕ ПОЛЕ ДОМОГО ДВОРА // …

Інваріант:

Формули:

1. Дівчино моя, напій мені коня.

Формульні елементи:


Візуальна структура

Інваріант:

Формули:

1.Л-стоять Ч і Ж (біля тину)Л-Ч-стоїть (маше) і Ж-стоїть (протягнені руки)

Формульні елементи:

1.1.Л-стоять Ч і Ж (біля тину)Ч-стоїть (маше) + Ж-стоїть (протягнені руки)
         1.1.1Ж-стоїть (біля тину, з протягненими руками)Ж-стоїть (протягнені руки)  1.1.2.Ч-стоїть (біля тину, протягнена рука)Ч-стоїть (маше)

Аналіз усієї одиниці

Ступінь креолізації:

Теми: