ВОРОНА И ЛИСИЦА / УСТНЬ РАНЕШУНКЯ, У / МОИСИ БИЛЕШУНКЯ, УТРИС / ЧИСТЕШУНКА. КАВО ЛЮБЛ / ТАМУ ДАРЮ // …

Вербальна структура

ВОРОНА И ЛИСИЦА / УСТНЬ РАНЕШУНКЯ, У / МОИСИ БИЛЕШУНКЯ, УТРИС / ЧИСТЕШУНКА. КАВО ЛЮБЛ / ТАМУ ДАРЮ // …

Інваріант:

Формули:

1. Ворона и лисица (Спой, цветик, не стыдись!; У вороны во рту сыр…)

2. Устань раненько, умийся біленько, утрися сухенько.

3. Кого люблю – того дарю.

Формульні елементи:


Візуальна структура

Інваріант:

Формули:

1. З-лиса і воронаЗ-лиса і ворона

Формульні елементи:


Аналіз усієї одиниці

Ступінь креолізації:

Теми: