ВЪ НЕМЪ МОЕ СПАСЕНІЕ // \\

Вербальна структура

ВЪ НЕМЪ МОЕ СПАСЕНІЕ // \\

Інваріант:

Формули:

1. В Нем мое спасеніе.

Формульні елементи:


Візуальна структура

Інваріант:

Формули:

Формульні елементи:


Аналіз усієї одиниці

Ступінь креолізації:

Теми:

ПОКАЖЧИК ФОЛЬКЛОРНИХ ФОРМУЛ. ЕПІГРАФІЧНА ВИШИВКА.