ТРОЙКА МЧИТСЯ ТРОЙКА СКАЧЕТЪ // …

image222

Місце і час виготовлення: Південь України, перша пол. 20 ст.

Джерело: Малина В. Народне мистецтво Півдня України. Кінець 19 – початок 20 ст.: На матеріалах Миколаївської, Одеської, Херсонської областей / В. Малина. – Миколаїв: Артіль «Художній крам», 2007. – 448 с.

Вербальна структура

ТРОЙКА МЧИТСЯ ТРОЙКА СКАЧЕТЪ // …

Інваріант:

Формули: 1. Тройка мчится, тройка скачет.

Формульні елементи:


Візуальна структура

Інваріант:

Формули:

Формульні елементи:


Аналіз усієї одиниці

Ступінь креолізації:

Теми:

ПОКАЖЧИК ФОЛЬКЛОРНИХ ФОРМУЛ. ЕПІГРАФІЧНА ВИШИВКА.