ДИВЧЫН МОЯ НАПІЙ КОНЯ С РУБЛЫНОЙ КРЫ // \\

ДИВЧЫН МОЯ НАПІЙ КОНЯ С РУБЛЫНОЙ КРЫ

Коментар з сайту-джерела: “Свадебные старинные рушники, домотканные из льна. Полтавщина, конец позапрошлого, начало прошлого столетий“.

Місце і час виготовлення: Полтавська обл., кін. 19 – поч. 20 ст.

Джерело: http://www.olx.ua/obyavlenie/starinnye-rushniki-domotkannye-nachalo-proshlogo-veka-IDlaHsM.html.

Вербальна структура

ДИВЧЫН МОЯ НАПІЙ КОНЯ С РУБЛЫНОЙ КРЫ // \\

Інваріант:

Формули:

1. Дівчино моя, напій мені коня.

Формульні елементи:


Візуальна структура

Інваріант:

Формули:

1.Л-стоять Ч і Ж (біля тину)Л-Ч-стоїть (маше) і Ж-стоїть (протягнені руки)

Формульні елементи:

1.1.Л-стоять Ч і Ж (біля тину)Ч-стоїть (маше) + Ж-стоїть (протягнені руки)
         1.1.1Ж-стоїть (біля тину, з протягненими руками)Ж-стоїть (протягнені руки)  1.1.2.Ч-стоїть (біля тину, протягнена рука)Ч-стоїть (маше)

Аналіз усієї одиниці

Ступінь креолізації:

Теми:

ПОКАЖЧИК ФОЛЬКЛОРНИХ ФОРМУЛ. ЕПІГРАФІЧНА ВИШИВКА.