ПОДЪ КРЕСТОМЪ МОЯ МОГИЛА / НА КРЕСТѢ МОЯ ЛЮБОВЪ // …

image102

Джерело: фонди Харківського історичного музею. Фото (музейної світлини) зроблені автором 22.01.2015 (м. Харків).

Вербальна структура

ПОДЪ КРЕСТОМЪ МОЯ МОГИЛА / НА КРЕСТѢ МОЯ ЛЮБОВЪ // …

Інваріант:

Формули:

1. Под крестом моя могила, на кресте моя любовь (Там погибла моя сила, закипела в груди кровь).

Формульні елементи:


Візуальна структура

Інваріант:

Формули:

1. М-хрест (калина, зозулі)М-калина, зозулі

Формульні елементи:


Аналіз усієї одиниці

Ступінь креолізації:

Теми: